De berekening van de BMI

De berekening van de BMI


Om uw lichaamsomvang te bepalen, moet u uw geslacht, grootte en gewicht ingeven om uw BMI te berekenen. De verkregen resultaten bieden dan de mogelijkheid de Body Mass Index te bepalen.

Let er echter op dat de BMI enkel dient als referentiepunt. Als u ervoor opteert een dieet te volgen, kunt u zich richten tot een professional.

Hoe de BMI interpreteren?

De resultaten van de BMI-berekening worden onderverdeeld in 7 categorieën van lichaamsomvang. Deze categorieën zijn gebaseerd op het verband tussen het sterftecijfer en de BMI.

 • Een BMI van minder dan 16,5 stemt overeen met de ondervoeding categorie
 • Een BMI tussen 16,5 en 18,5 stemt overeen met de ondergewicht categorie
 • Een BMI tussen 18,5 en 25 stemt overeen met de normale categorie
 • Een BMI tussen 25 en 30 stemt overeen met de overgewicht categorie
 • Een BMI van meer dan 30 stemt overeen met de obesitas categorie. Deze wordt dan nog eens onderverdeeld in drie sub-categorieën:
  • Matige obesitas voor een BMI tussen 30 en 35
  • Ernstige obesitas voor een BMI tussen 35 en 40
  • Morbide obesitas voor een BMI van meer dan 40

Waarom de BMI berekenen?

De berekening van uw BMI is essentieel om de risico's te kennen die uw vetmassa en uw gewicht kunnen betekenen voor uw gezondheid. Een meer uitgebreide BMI-berekening zal u zelfs nog meer informatie bieden.

Naargelang uw leeftijd, uw morfologie en uw activiteiten kunt u uw basaal metabolisme te weten komen. Het basaal metabolisme stemt overeen met het energieverbruik van uw lichaam in rust. Dit metabolisme verschilt van de persoon tot persoon.

De berekening van de uitgebreide BMI kan u helpen een gezond gewicht of uw ideale gewicht te bereiken. Deze meting is veel nauwkeuriger dan de BMI omdat ze het gewicht berekent dat het minste effect zal hebben op uw gezondheid. Uitgedrukt in kilogram, ze meldt u nauwkeurig de weg die u moet volgen met betrekking tot uw huidige gewicht.